Consumer Barometer – gdzie konsumenci kupują i szukają informacji o moich produktach?

Dzisiejszy wpis jest przeznaczony narzędziu o nazwie Consumer Barometer, dzięki któremu możemy pozyskać bardzo ciekawe informacje odnośnie efektu ROPO oraz zachowań zakupowych w interesujących nas branżach, również w wymiarze geograficznym (podział na poszczególne kontynenty oraz państwa). Consumer Barometer powstał w wyniku globalnej współpracy Google, IAB Europe oraz TNS Infratest i prezentuje dane zebrane podczas badań ankietowych w pierwszej połowie 2012 roku.

Narzędzie w przyjazny, graficzny sposób prezentuje dane dotyczące 4 obszarów:

  • Poszukiwania informacji o produkcie oraz zakupu
  • Wykorzystania wyszukiwarki w procesie zakupowym
  • Zachowań zakupowych konsumentów w zależności od kraju i branży
  • Dostępu oraz sposobu korzystania z Internetu

Przyjrzyjmy się pierwszemu z obszarów. Dla przykładu, sprawdźmy jak użytkownicy poszukują informacji oraz w jaki sposób kupują książki w Polsce. Po wybraniu interesującego nas państwa oraz branży/kategorii produktów możemy podziwiać następujące wykresy:

Na wykresach możemy zobaczyć jak procentowo rozkłada się liczba konsumentów kupujących online oraz offline – widzimy, że w Polsce aż 37% deklaruje kupowanie książek online. Widzimy także jak polscy konsumenci szukają informacji o książkach przed zakupem – 24% poszukuje tylko online, 24% tylko offline, 43% robi research zarówno online jak i offline, a 8% przed dokonaniem zakupu wcale nie szuka dodatkowych informacji. Rozwinięciem tych danych jest widoczna po lewej stronie macierz pokazująca dane w dwóch wymiarach – miejsce zakupu (online vs offline) oraz sposób poszukiwania informacji. Możemy się zatem dowiedzieć, że 25% osób kupujących offline, przed zakupem szuka dodatkowych informacji zarówno online jak i offline.

Oprócz tego, w prawym dolnym rogu grafiki, możemy sprawdzić z jakich kanałów i w jakiej mierze korzystają konsumenci do przeprowadzenia researchu. Możemy takie dane pozyskać dla 3 wymiarów: skąd rozpoczyna się wyszukiwanie, co jest najważniejszym kanałem wpływającym na finalną decyzję zakupową oraz jakie kanały są w danej branży generalnie używane do poszukiwania informacji przedzakupowej.

Dodatkowo w tym miejscu narzędzia możemy się dowiedzieć jaki procent konsumentów wykorzystuje do research-u telefon komórkowy lub tablet.

Ważną informacją jest również to, że powyższe wyniki możemy uzyskać w formie porównawczej z dowolnym dostępnym w bazie krajem, a także wyfiltrować je wg następujących kryteriów: płeć, wiek (do 40 oraz powyżej 40 lat), poziom edukacji (niski, wysoki) oraz dostęp do Internetu (wąski, szeroki).

Drugim z czterech obszarów, które możemy przeanalizować w Consumer Barometer jest rola wyszukiwarek w procesie zakupowym. W tym miejscu mamy po prostu możliwość sprawdzenia jaki % konsumentów korzysta z wyszukiwarki przed dokonaniem zakupu w konkretnych państwach oraz sprawdzić jak przedstawiają się te liczby dla konkretnych branż/produktów w obrębie danego kraju. Graf dla Polski przedstawia się następująco:

Jak widzimy, aż 75% polskich konsumentów korzysta z wyszukiwarki przed zakupem sprzętu komputerowego. Dostępnych branż jest całkiem sporo – każda z nich posiada swój oddzielny kafelek – a znajdziemy wśród nich samochody, ubezpieczenia komunikacyjne, pożyczki, hotele, artykuły spożywcze, kosmetyki, odzież, obuwie i wiele, wiele innych.  Warto również podkreślić, że w tym miejscu również mamy możliwość filtrowania wyników po podanych wcześniej kryteriach.

Kolejnym wymiarem w jakim możemy oglądać dane są zachowania zakupowe konsumentów w zależności od kraju i branży. Po wybraniu interesującej nas branży naszym oczom ukazuje się graf prezentujący jak różni się zachowanie konsumentów w danej branży w zależności od państwa. Do wyboru mamy następujące zachowania: % osób, które w danej branży kupują online, % osób, które przed zakupem szukają dodatkowych informacji online, % osób, które korzystają z wyszukiwarki przed dokonaniem zakupu w wybranej branży oraz % osób, które do przeprowadzenia researchu przed zakupem wykorzystują telefon komórkowy. Dla przykładu, poniżej graf pokazujący % osób kupujących online w kategorii urządzenia audio.

Możemy także w tym miejscu wygenerować zestawienie wymienionych powyżej zachowań dla wybranej branży w danym kraju (z możliwością porównania do innego państwa). Sprawdźmy zatem jak kompleksowo wyglądają zachowania konsumentów branży urządzeń audio w Polsce i Wielkiej Brytanii:

Ostatnim obszarem, który możemy zbadać za pomocą Consumer Barometer jest dostęp oraz sposób korzystania z Internetu w poszczególnych państwach. W tym miejscu możemy pozyskać obraz tego jak powszechny jest w danym państwie Internet, jaki typ Internetu jest dominujący w gospodarstwach domowych oraz dodatkowo jak przedstawia się korzystanie ze smartphone’ów oraz tabletów. Spójrzmy zatem jak wygląda ten obraz w Australii:

Co więcej, jak widać na powyższej grafice, Consumer Barometer dzieli też populację online na 6 segmentów charakteryzujących sposób korzystania z Internetu. Po więcej szczegółów dotyczących tych segmentów odsyłam do samego narzędzia, które dokładnie je definiuje.

Podsumowując, jeżeli jesteś ciekaw zachowań Twoich potencjalnych klientów, bądź wahasz się przed rozpoczęciem obecności swojej firmy w Internecie, lub też po prostu jesteś ciekaw jak zachowują się konsumenci poszczególnych branż na całym świecie – narzędzie Consumer Barometer jest bez wątpienia godne Twojej uwagi. Zachęcamy, aby po przeczytaniu tego tekstu samemu odwiedzić Consumer Barometer i zagłębić się w fascynujący świat danych i liczb, szczególnie że są one podane w naprawdę bardzo przyjemny i klarowny sposób. Smacznego!

Redaktor