Sitemap.xml z wyników wyszukiwania wewnętrznej wyszukiwarki

Jak zwiększyć liczbę stron w serwisie? Jak zwiększyć dzięki tym działaniom jakościowy ruch?

Zgodnie z regułą O x L x T x G im większy wektor T tym większy ruch. Zwiększanie ilości treści jest dość kosztowne. Co zrobić gdy budżet jest ograniczony, lub jak jest w wielu przypadkach”zerowy”. Potrzebujemy do tego sprawnie działającej wewnętrznej wyszukiwarki w serwisie, webmastera, ruch na stronie i dobry pomysł.

Pomysł jest prosty i nie jest nowością. Webmaster tworzy oprogramowanie zbierające zapytania z wyszukiwarki i odpowiadające im widoki odpowiedzi.  Tworzy z tych widoków statyczne strony z unikalnymi URL. Dodaje te strony do sitemap.xml. Reszta należy do Googla. Caffeine sprawnie działa i nasza strona szybko znajdzie się w indeksie Google.

Problemy jakie możemy spotkać to:

Zmiany w serwisie dodawanie/usuwanie treści. Powoduje to zmianę widoków, dezaktualizację statycznych widoków stron. Rozwiązaniem jest automatyczny system aktualizujący widoki. Usunięcie artykułu powoduje aktualizacje widoku itd.

Nadawanie priorytetów w sitemap.xml . Rozwiązaniem będzie normalizacja liczby zapytań o dany widok na priorytet. Może pomóc poniższy wzór.

normalizacja_sitemap_xml1

Jakość widoków pod względem merytorycznym. Każdy widok powinien zawierać unikalne treści, które systematyzują informację zgodnie z potrzebami odwiedzających serwis. Błędne zapytania, bezsensowne, obraźliwe powinny być odfiltrowywane. Im większa automatyzacja procesu tym większe prawdopodobieństwo słabych treści(widoków).

Oryginalność treści. Teksty generowanych widoków powinny tworzyć unikalne kompozycje.